Om högkänslighet

Vad är högkänslighet?

Att vara högkänslig är att vara extra medveten om det som pågår inuti dig och runt omkring dig. Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Person) är ett personlighetsdrag hos 15-20% av befolkningen och även hos många djurarter. En högkänslig person har ett känsligare nervsystem och en hjärna som reagerar starkare på sinnesintryck än andras, och intrycken bearbetas på en djupare nivå.
Många verkar associera ordet ”känslig” med någon form av svaghet eller underlägsenhet. Men det är inte alls vad högkänslighet handlar om. En högkänslig person är snarare extra medveten, sensitivt begåvad och finkänslig för intryck och detaljer.

Är HSP en diagnos?

Nej högkänslighet är ingen diagnos, utan ett personlighetsdrag, och är därmed något du själv avgör om du är och vill kalla dig. Högkänsliga personer är alla unika och den sensitiva begåvningen kan komma till uttryck på olika sätt. Det är en flytande skala där en del personer är mer känsliga, andra mindre (precis som att personer som inte är högkänsliga är mer eller mindre känsliga).

Det är varken bättre eller sämre att vara högkänslig. Det är bara annorlunda.

Högkänslig vänskap vid havet. Kärlek.

Varför finns högkänslighet?

Det verkar evolutionärt sett vara en fördel att en del av flocken är extra uppmärksam på vad som händer, känner av andra individers känsloläge och väger in många olika alternativ innan agerande. Det verkar hjälpa flocken att överleva!

Några tecken på högkänslighet

 • Stor empatisk förmåga
 • Ett rikt inre liv
 • Förmågan att känna av andra personers känsloläge
 • Behov av ensamtid efter sociala tillställningar
 • Känslor känns ofta djupt och kraftfullt
 • Att njuta av små detaljer i omgivningen som andra kanske inte ens lägger märke till
 • Förmåga att se många alternativ och möjligheter (vilket utifrån kan betraktas som ”veligt”)
 • Ha svårt att prestera när andra tittar på
 • Lätt att bli överstimulerad och även understimulerad
 • Snabb på att analysera, tänka flera varv
 • Ansågs vara blyg, överkänslig eller ”för mycket” som barn

Du behöver inte känna igen dig i allt för att vara högkänslig, det är en flytande skala där man kan vara mer eller mindre högkänslig. Den amerikanska forskaren och psykologen Elaine Aron, som myntade begreppet HSP på 1990-talet, har ett självtest du kan göra för att få en större bild av HSP: hsperson.se 
Självtest på svenska finns att göra hos Högkänslighet Sverige.

Det är varken bättre eller sämre att vara högkänslig. Det är bara annorlunda.

Hur hanterar man högkänslighet?

Eftersom samhället ofta är konstruerat efter de 80% av befolkningen som inte är högkänsliga kan vardagen för en HSP upplevas som överväldigande och ibland kaotisk. Det kan vara fint för dig som är högkänslig att känna efter vad just du behöver för att må bra och få tillräckligt med återhämtning och också kommunicera det till de människor du har nära. Kanske har de inte alls samma behov som du och kan därför inte förutse eller förstå vad du längtar efter. Det kan också vara skönt att lära sig känslohantering så att känslor inte blir till ett hinder eller en börda för dig, utan kan hanteras med lätthet.

Vad är HSP-terapi?

HSP-terapi är en form av samtalsterapi för högkänsliga där vi, genom intuitiv vägledning och konkreta verktyg i känslo- och tankehantering, går på djupet kring din högkänslighet och allt du önskar att få hjälp med.
Längtar du efter:

 • nya perspektiv på livet som högkänslig?
 • verktyg i känslo- och tankehantering?
 • inkännande vägledning av en terapeut som själv är högkänslig och har stor förståelse för personlighetsdraget?
 • att släppa taget om allt som hindrar dig från att leva ditt största liv?

Då är du varmt välkommen att kontakta mig!

Skicka ett sms eller ring mig på 0739616208 så berättar jag mer om terapins upplägg och mina priser, så har du möjlighet att känna efter vad som kan passa dig.