Frågan är svaret

Hur kul kan jag ha?

.

Stanna upp och lyssna vad det kommer för svar.